Plakaty - specyfikacja produktu / przygotowanie do druku

 

Wybierz interesujący Cię format plakatu i pobierz paczkę zawierającą pliki (pdf, cdr, ai, jpg) z liniami pomocniczymi, które posłużą Ci do poprawnego przygotowania pliku.

                               

Wymiar netto/brutto dla formatów A3, A2, A1 A0, B3, B2, B1, BO:

Format użytku (wymiar netto) - wymiar projektu po przycięciu arkusza - wymiar, który otrzymasz:
A3 = 297 X 420 mm, A2 = 420 x 594 mm, A1 = 594 x 841 mm, A0 = 841 x 1180 mm, B3 = 340 x 480 mm, B2 = 480 x 680 mm, B1 = 680 x 980 mm, B0 = 1000 x 1400 mm.

Format projektu (wymiar brutto) - wymiar projektu uwzględniający spady, który ostatecznie zostanie przycięty do wymiaru netto (przyjmij spady z każdej strony projektu po 3 mm):
A3 = 303 X 426 mm, A2 = 426 x 600 mm, A1 = 600 x 847 mm, A0 = 847 x 1186 mm, B3 = 346 x 486 mm, B2 = 486 x 686 mm, B1 = 686 x 986 mm, B0 = 1006 x 1406 mm.

Margines wewnętrzny - aby zabezpieczyć ważne grafiki i teksty przed przycięciem projekt powinien zawierać minimum 3 mm marginesu wewnętrznego (od linii cięcia).

Kolorystyka - wszystkie prace powinny być przygotowane w modelu CMYK.

Rozdzielczość - zalecana rozdzielczość grafik rastrowych i zdjęć 300-350 dpi.

                                                                                                               
UWAGA: Przy definiowaniu kolorów CMYK suma wartości tonalnych w jednym punkcie nie powinna przekraczać 300%, szczególnie należy unikać umieszczania nasyconych apli w tych samych miejscach na awersie i rewersie użytku, nie powinno się budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.
                                                                                                               

W przypadku przygotowania prac w programie Corel Draw przed eksportem do fromatu pdf należy zamienić wszystkie występujące w projekcie czcionki na krzywe.

                                                                                                               
Czarna apla - aby uzyskać pełną, ciemną czerń na papierach i kartonach jedno- i dwustronnie powlekanych, warto użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych 78%C 68%M 58%Y 94%K, a na stronie niepowlekanej 40%C 35%M 25%Y 100%K.
Szara apla - zaleca się budowanie szarych apli z wykorzystaniem wszystkich składowych CMYK.
Przejścia tonalne - aby uniknąć pasmowania, do przejścia tonalnego warto dodać szum.

                                                                                                               

Aktualne promocje
Przesyłki